GDPR

Persondatapolitik for virksomheden Laila Friis. Denne politik er udarbejdet udfra lovkrav i forhold til persondataforordningen. GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj. 2018.

Formål

Persondatapolitikken beskriver, hvordan Laila Friis, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Laila Friis respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages.

Målsætning

Målsætningen er at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives eller opbevares. Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som klient.

Ved indledningen af et klientforløb vil du underskrive en samtykkeerklæring, som beskriver virksomheden Laila Friis. Der sendes ingen mails eller vedhæftninger med personfølsomme oplysninger.

Laila Friis er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Laila Friis, CVR 2730720, Telefon 29925853, mail: mail@lailafriis.dk

Journal og samtykkeerklæring

Journal/noter: Som psykoterapeut kan jeg have brug for at skrive noter fra vores samtaler for at sikre kvalitet og kontinuitet i forløbet. Journalisering kan være med til at sikre kvaliteten i mit terapeutiske arbejde. (som privatpraktiserende psykoterapeut er jeg ikke journalpligtig). Jeg bruger journaloplysningerne til at være forberedt til hver session, og noterne kan sikre, at jeg kan redegøre for terapiens forløb og udvikling. Det er kun personoplysninger som er nødvendige for terapien, der fremgår af journalen. Du har til enhver tid ret til at se mine noter, rette noter eller slette noterne. Når du er klient hos Laila Friis får du et klientnummer som påføres alle journaler og her fremgår udelukkende dette nummer og fornavn. Det er derfor ikke muligt for uvedkommende parter at identificere dig som klienter. Alle noter opbevares i aflåst område.

Samtykkeerklæring: Et terapiforløb indledes med at du giver dit samtykke til at du er bekendt med Laila Friis´s persondatapolitik og her giver du oplysninger om dig selv, som er nødvendig for at sikre kvalitet i terapien. Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om at oplyse navn, mobil telefonnummer (fastnet og mailadresse hvis du ikke har mobiltlf), og evt. medicinforbrug. Du giver samtykke til at du er bekendt med afbuds- og betalingsregler. Der anmodes aldrig om klienters cpr. nummer.

Personoplysninger slettes helt 3 år efter et forløb.

Videregives personoplysninger

Laila Friis videregiver ikke en klients personoplysninger til tredjemand og der indsamles aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende en klient.

Sikker kommunikation     

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel eller booking indeholder oplysninger om forhold, som, du mener, skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon. Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende et forløb og fortrolighed.

Tavshedspligt

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give oplysninger til psykoterapeuten i tillid til, at de ikke videregives. Klienten har krav på beskyttelse af sit privatliv.

Tavshedspligten er også en afgørende forudsætning for, at der kan etableres et tillidsforhold mellem klient og psykoterapeuten.

Undtagelserne for tavshedspligten vil være situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis man gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. Fx er der skærpet underretningspligt i tilfældet af at børn udsættes for psykisk eller fysisk vold eller andre overgreb og omsorgssvigt.

Afbud/ændring af aftale

Afbud skal ske senest dagen før inden kl. 10. Enten via tlf/sms eller pr. mail, så refunderes den fulde tid.

Ved afbud eller ændring senere en dagen før inden kl 10, refunderes aftalen ikke.

LGF Coaching tilbyder coaching, sparring og Mindfulness, til at skabe eller genskabe balance i hverdagen både i arbejdsliv og privatliv, til såvel private som virksomheder og institutioner.

Kontakt

Kontakt info

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon for en kort uforpligtende samtale, hvis du ønsker at bestille tid eller du har spørgsmål.

Laila Friis

Psykoterapeut MPF & Stresskonsulent

Labæk 47
4300 Holbæk
mail@lailafriis.dk
Tlf. 29 92 58 53

cvr: 27307205
Persondatapolitik / GDPR

Følg med på

Medlem af

Copyright 2021 Laila Friis | Designet af Ravn-hjemmesider.dk